Услуги

Продажба на имот

 • Първоначална консултация относно бъдещата продажба
 • Първоначален оглед на предлагания имот
 • Първична проверка на предоставената документация и съвет относно необходимостта от набавяне на липсващи документи
 • Реклама на Вашия имот
 • Търсене на потенциален купувач
 • Координация и осъществяване на огледи на Вашия имот
 • Водене на преговори, договаряне на условия по сделката

Наем на имот

 • Първоначална консултация относно вашето търсене на имот под наем.
 • Провеждане огледи на имоти, към които проявявате интерес.
 • Проверка на собствеността на избрания имот.
 • Водене на преговори, договаряне на условия по договора.
 • Изготвяне на договор за наем.

Договори

 • Изготвяне на Договори за наем.
 • Изваждане на необходимите за сделките документи-скици, данъчни оценки, декларации, пълномощни, документи за собственост
 • Проверка за наличие на тежести и възбрани върху имота, обект на покупко-продажба.
 • Съдействие за изготвяне на пазарни оценки.

Интериорен дизайн

 • За да превърнете жилището в Дом с идентичен почерк, а офис помещението в отличителен Бранд на вашата фирма, ние можем да Ви предложим услугите на дизайнер.
Call Now Button